ပွဲတွေ့ပရဲဆင်တေးရှင်း စီစဉ်တင်ဆက်သူတစ်ယောက် ပြင်ဆင်ရန်အချက်များ

800 Ks

မူရင်းအမည် – Before a Presentation by Patrick Forsyth

စာမျက်နှာ

69

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

၂၀၁၃