ဖအေနှစ်ဦးသင်ပေးတဲ့ ဆင်းရဲနည်း ချမ်းသာနည်း

3,000 Ks

မူရင်းအမည် – Rich Dad, Poor Dad by Robert T. Kiyosaki

စာမျက်နှာ

300

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

၂၀၁၇