မန်နေဂျာပေါက်စ

2,000 Ks

မူရင်းအမည် – The First-Time Manager by Loren B-Belker

စာမျက်နှာ

412

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

၂၀၁၇