ရည်ရွယ်ချက်ထားရှိ အောင်မြင်နိုင်စွမ်း

1,300 Ks

မူရင်းအမည် – The Power of Significatice by John C. Maxwell

စာမျက်နှာ

92

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

၂၀၁၄