ရွှေရောင်ဥပဒေသဖြစ်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်

1,700 Ks

စာမျက်နှာ

130

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

၂၀၁၈