လောကကြီးကို ဉာဏ်ပညာဖြင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်း ဗျူဟာများ

2,300 Ks

စာမျက်နှာ

191

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

၂၀၁၆