သင့်အနာဂတ် တည်ဆောက်ရေးအတွက် ကနဦးပျိုးထောင် လေ့ကျင့်မှုများ

1,800 Ks

မူရင်းအမည် – Zero to One by Peter Thiel

စာမျက်နှာ

119

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

၂၀၁၇