ဟုတ်ကဲ့ (သို့မဟုတ်) ဟင့်အင်း ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်ရေးလမ်းညွှန်

1,500 Ks

မူရင်းအမည် – Yes or No: The Guide to Better Decisions by A. Spencer Johnson

စာမျက်နှာ

107

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

၂၀၁၈