အခက်အခဲများကို ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းခြင်း

2,300 Ks

စာမျက်နှာ

206

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

2000