အမျိုးသမီးများအတွက် အောင်မြင်ရေးအဟန့်အတား ၁၃၃ ချက်

2,700 Ks

မူရင်းအမည် – Nice Girls Still Don’t Get theCorner Office by Lois P. Frankel

စာမျက်နှာ

266

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

၂၀၁၈