အရာရာတွင်ကျယ် လူမှုနယ်ပယ် (သို့မဟုတ်) လူတွင်ကျယ်ဖြစ်နည်း

1,700 Ks

မူရင်းအမည် – How to Win Friends & Influence People by Dale Carnegie’s

စာမျက်နှာ

140

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

၂၀၁၄