အာဏာထောင်ချောက်နှင့် ဒဿနပုံပြင်များ

2,200 Ks

စာမျက်နှာ

154

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

၂၀၁၂