စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး ပေးစာများအလွယ်ရေးနည်း

အင်္ဂလိပ်စာကိုအသုံးပြုသည့် စီးပွားရေးပေးစာများသည် သာမာန်ပေးစာရေးသားပုံနှင့် ကွဲပြားခြားနားမှု ရှိလေသည်။ စီးပွားရေးဆိုင်ရာပေးစာများ၏ ရေးနည်းရေးဟန်ကို နားမလည်ခဲ့ပါက နိုင်ငံတကာနှင့်ပြောဆိုဆက်ဆံရာတွင် အခက်အခဲများကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသည်။ ထိုအခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းရန် နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီများနှင့် နှစ်ပေါင်း များစွာစာရေးသားဆက်သွယ်ပြောဆိုလာသည့် ဆရာဦးလှမြင့်က ပေးစာနမူနာများနှင့် အလွယ်ကူဆုံး ရေးသားနည်းများကို ပြသထားသည်။

2,300 Ks

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

၂၀၁၆ ခု၊ အောက်တိုဘာလ ၊ ပထမအကြိမ်

စာမျက်နှာ

၁၉၄ မျက်နှာ

စာရေးဆရာ

ဦးလှမြင့်