ကလေးများအတွက် ပထမဦးဆုံး သိပ္ပံအဘိဓာန်

1,500 Ks

မူရင်းအမည်- Oxford First Science Dictionary

စာမျက်နှာ

၇၃စာမျက်နှာ

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

၂၀၁၁

စာရေးဆရာ

ဒေါက်တာခင်မာင်ဝင်း