အိပ်မက် အဘိဓာန်ကျမ်: 

2,000 Ks

စာမျက်နှာ

၁၈၆ စာမျက်နှ

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

၂၀၁၇

စာရေးဆရာ

ကျော်ခိုင်