ဇီဝဗေဒအဘိဓာန် 

4,000 Ks

စာမျက်နှာ

၃၅၇စာမျက်နှာ

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

၂ဝ၁ဝ

စာရေးဆရာ

မောင်တင်ဦး (ရုက္ခ)