ပုဂ္ဂလအဘိဓာန် 

3,000 Ks

စာမျက်နှာ

၃၃၀ စာမျက်နှာ

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

၂၀၀၉

စာရေးဆရာ

မောင်ထင်