ပါဠိသက်ဝေါဟာရ အဘိဓာန်  

9,000 Ks

စာမျက်နှာ

၅၂၇ စာမျက်နှာ

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

၂၀၁၆

စာရေးဆရာ

ဒဂုန်ဦးထွန်းမြင့်