ပီမိုးနင်း စာပေါင်းချုပ် (တတိယတွဲ) 

4,000 Ks

စာမျက်နှာ

၃၇၇ စာမျက်နှာ

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

၂၀၁၃, ပြန်လည်ရိုက်နှိပ်ခြင်း

စာရေးဆရာ

ပီမိုးနင်း

Series

ပီမိုးနင်း စာပေါင်းချုပ်