မြန်မာစကား အဖွင့်ကျမ်း (မြန်မာအဘိဓာန်ဋီကာ) 

1,500 Ks

စာမျက်နှာ

၅၁၄ စာမျက်နှာ

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

၂၀၁၀

စာရေးဆရာ

ဦးဖိုးလတ်