ရုပ်ပြအဘိဓာန် ( အင်္ဂလိပ်မြန်မာ) 

2,500 Ks

စာမျက်နှာ

၈၀စာမျက်နှာ

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

၂၀၀၈