အခြေခံအဆင့် စာသင်သားသုံး အင်္ဂလိပ်-မြန်မာပုံပြအဘိဓာန် 

1,800 Ks