မြန်မာစာပေအဘိဓာန်၊ ပထမတွဲ (ပ-လ ) 

7,000 Ks

စာမျက်နှာ

၄၇၆ စာမျက်နှာ

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

၂၀၁၇

စာရေးဆရာ

မလိခ