မှန်နန်းရာဇဝင်တော်ကြီးသုံးတွဲပေါင်းချုပ်

12,000 Ks

စာမျက်နှာ

၉၃၆ စာမျက်နှာ

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

၂ဝ၁၇