အင်္ဂလိပ်စာမိတ်ဆက် ရုပ်စုံအဘိဓာန်

2,500 Ks

စာမျက်နှာ

၉၅ စာမျက်နှာ

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

၂၀၀၈

စာရေးဆရာ

လင်းတည်ဦး