ကမ္ဘာ့ဒိုင်ယာရီနှင့် မြန်မာ့ဒိုင်ယာရီ မှတ်တမ်း

3,500 Ks

စာမျက်နှာ

၃၀၉ စာမျက်နှာ

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

၂၀၂၀

စာရေးဆရာ

လှသမိန်