ဝေါဟာရလီနတ္ထဒီပနီ

6,000 Ks

စာမျက်နှာ

၃၃၂ စာမျက်နှာ

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

၂၀၁၅, ပြန်လည်ရိုက်နှိပ်ခြင်း

စာရေးဆရာ

လှေသင်းအတွင်းဝန်မင်းကြီး