တက္ကသိုလ်မြန်မာသတ်ညွှန်းကျမ်း

8,000 Ks

စာမျက်နှာ

၃၉၄ စာမျက်နှာ

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

၂၀၁၇

စာရေးဆရာ

မင်းသုဝဏ်