ဆေးဝါးပင်များအဘိဓာန် ( ဆယ့်တစ်ဘာသာ)

3,000 Ks

စာမျက်နှာ

၂၄၅ စာမျက်နှာ

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

၂၀၁၅

စာရေးဆရာ

ဦးသာမြတ်သီရိပျံချီ