ကဝိလက္ခဏာသတ်ပုံ

2,700 Ks

စာမျက်နှာ

၉၈ စာမျက်နှာ

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

၂၀၁၉

စာရေးဆရာ

ဦးသစိန္တကျော်သူ