ဆယ်ကျော်သက်တို့ရဲ့ ကမ္ဘာ

ဆယ်ကျော်သက်တို့ဧ။် ဘဝ တွင်ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသည့် အခက်ခဲများကို ဖြေရှင်းတတ်ရန် အဆိုအမိန့်များ ဥပမာ ဖြစ်စဉ်များဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ ခေါင်းစဉ်ပေါင်း ၂၀ ခွဲ၍ ဖော်ပြထားသည်။ ဆယ်ကျော်သက်တို့၏ အနေအထိုင်၊ အပြုအမူ၊ ခံယူချက်၊ ရည်ရွယ်ချက်များကို ချဉ်းကပ်လေ့လာ ထားသော ဆောင်းပါးများလည်း ဖြစ်၍ ဆယ်ကျော်သက်များကို အဓိကထိန်းသိမ်းပြုပြင်ရသော မိဘများ၊ အုပ်ထိန်းသူများအတွက်ပါ လေ့လာဖွယ်ဖြစ်သည်။

2,300 Ks

SKU: woo-b105 Category:

ဆယ်ကျော်သက်တို့ဧ။် ဘဝ တွင်ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသည့် အခက်ခဲများကို ဖြေရှင်းတတ်ရန် အဆိုအမိန့်များ ဥပမာ ဖြစ်စဉ်များဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ ခေါင်းစဉ်ပေါင်း ၂၀ ခွဲ၍ ဖော်ပြထားသည်။ ဆယ်ကျော်သက်တို့၏ အနေအထိုင်၊ အပြုအမူ၊ ခံယူချက်၊ ရည်ရွယ်ချက်များကို ချဉ်းကပ်လေ့လာ ထားသော ဆောင်းပါးများလည်း ဖြစ်၍ ဆယ်ကျော်သက်များကို အဓိကထိန်းသိမ်းပြုပြင်ရသော မိဘများ၊ အုပ်ထိန်းသူများအတွက်ပါ လေ့လာဖွယ်ဖြစ်သည်။