လူငယ်တွေ ဘယ်လိုတွေးသလဲ။

ဤစာအုပ်၌ ယနေ့ခေတ် ဆယ်ကျော်သက်များ၏ စဉ်းစားပုံ၊ အလေ့အထများ၊ အကြိုက်များ၊ ဝါသနာ နှင့် စိတ်ဝင်စားမှုများ၊ ၎င်းတို့၏ ခေတ်ပြိုင်ပဋိပက္ခများ၊ ခံစားမှုများ စသည်တို့ကို အကျယ်တဝင့် ဖွင့်ဆိုရှင်းပြ ထားပါသည်။

1,300 Ks

SKU: woo-b107 Category:

ဤစာအုပ်၌ ယနေ့ခေတ် ဆယ်ကျော်သက်များ၏ စဉ်းစားပုံ၊ အလေ့အထများ၊ အကြိုက်များ၊ ဝါသနာ နှင့် စိတ်ဝင်စားမှုများ၊ ၎င်းတို့၏ ခေတ်ပြိုင်ပဋိပက္ခများ၊ ခံစားမှုများ စသည်တို့ကို အကျယ်တဝင့် ဖွင့်ဆိုရှင်းပြ ထားပါသည်။