ဘာကြောင့် ခေါင်းဆောင်မဖြစ်ရမှာလဲ

“ခေါင်းဆောင်ဖြစ်အောင် လေ့ကျင့်ဖို့အတွက်တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းကတော့ ခေါင်းဆောင်
လုပ်ခြင်းပါပဲ”ဟူသော စကားဖြင့် အစပြုထားသော ပုံပြင်များ၊ ဤစာအုပ်သည်
ခေါင်းဆောင်မှုနည်းနာများကို နိုင်ငံတကာရှိ နယ်ပယ်ကဏ္ဍစုံ အသီးသီးမှ ခေါင်းဆောင်များ၏
အဖြစ်အပျက်များဖြင့် ထင်ဟပ်၍ ပေါ့ပါးထိမိစွာ တင်ပြ ထားသော စာအုပ်ဖြစ်ပြီး၊ လူငယ် လူရွယ်များနှင့်
သာမက ခေါင်းဆောင်မှုနယ်ပယ်သို့ ရောက်ရှိနေသော ခေါင်းဆောင်များအတွက်လည်း
ဆောင်စရာရှောင်စရာများ ကို လေ့လာသင်ယူနိုင်သော စာအုပ်ဖြစ်သည်။

1,500 Ks

SKU: woo-b108 Category:

“ခေါင်းဆောင်ဖြစ်အောင် လေ့ကျင့်ဖို့အတွက်တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းကတော့ ခေါင်းဆောင်
လုပ်ခြင်းပါပဲ”ဟူသော စကားဖြင့် အစပြုထားသော ပုံပြင်များ၊ ဤစာအုပ်သည်
ခေါင်းဆောင်မှုနည်းနာများကို နိုင်ငံတကာရှိ နယ်ပယ်ကဏ္ဍစုံ အသီးသီးမှ ခေါင်းဆောင်များ၏
အဖြစ်အပျက်များဖြင့် ထင်ဟပ်၍ ပေါ့ပါးထိမိစွာ တင်ပြ ထားသော စာအုပ်ဖြစ်ပြီး၊ လူငယ် လူရွယ်များနှင့်
သာမက ခေါင်းဆောင်မှုနယ်ပယ်သို့ ရောက်ရှိနေသော ခေါင်းဆောင်များအတွက်လည်း
ဆောင်စရာရှောင်စရာများ ကို လေ့လာသင်ယူနိုင်သော စာအုပ်ဖြစ်သည်။