အလွယ်တကူလေ့လာနိုင်သော ကွန်ပျူတာအခြေခံနည်းပညာ

ဤစာအုပ်၌ ကွန်ပျူတာနှင့်ပတ်သက်၍ အမှန်တကယ်သိရှိထားရန်လိုအပ်သော ကွန်ပျူတာ သမိုင်း ကြောင်း၊ Accessories များ၊ စာရိုက်နည်းမှအစ အခြေခံ Software Progra-mming သင်ခန်းစာများ၊ လေ့ကျင့် ခန်းများ စသည်ဖြင့် ယနေ့ခေတ် လူငယ်များမသိမဖြစ် လေ့လာလိုက်စားရတော့မည့် ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ အခြေခံနည်းပညာများကို စနစ်တကျ ပို့ချထားပါသည်။

5,000 Ks

ဤစာအုပ်၌ ကွန်ပျူတာနှင့်ပတ်သက်၍ အမှန်တကယ်သိရှိထားရန်လိုအပ်သော ကွန်ပျူတာ သမိုင်း ကြောင်း၊ Accessories များ၊ စာရိုက်နည်းမှအစ အခြေခံ Software Progra-mming သင်ခန်းစာများ၊ လေ့ကျင့် ခန်းများ စသည်ဖြင့် ယနေ့ခေတ် လူငယ်များမသိမဖြစ် လေ့လာလိုက်စားရတော့မည့် ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ အခြေခံနည်းပညာများကို စနစ်တကျ ပို့ချထားပါသည်။