ဘောလုံးကစားနည်းအခြေခံ၊ ဘောလုံးတော့ကစားနည်း

ဘောလုံးကန်ရသည်ကို နိုင်ငံတိုင်း၊ လူမျိုးတိုင်း နှစ်သက် စွဲလမ်းကြပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည်လည်းထို့အတူ ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဘောလုံး အားကစားနည်းနှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာဘာသာဖြင့် ရေးသားပြုစုထားသောစာအုပ်စာတမ်းများ ရှားပါး လှပါသည်။ ဤစာအုပ်မှာဝါရင့်အားကစားကလောင်ရှင်ဆရာကြီးဦးဖေသိန်းက SeanD’arcy ရေးသားပြုစု ထားသောFreestyle Football Tricks ကို မြန်မာဘာသာသို့ ပြန်ဆိုရေးသားလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

1,800 Ks

SKU: woo-b120 Category:

ဘောလုံးကန်ရသည်ကို နိုင်ငံတိုင်း၊ လူမျိုးတိုင်း နှစ်သက် စွဲလမ်းကြပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည်လည်းထို့အတူ ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဘောလုံး အားကစားနည်းနှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာဘာသာဖြင့် ရေးသားပြုစုထားသောစာအုပ်စာတမ်းများ ရှားပါး လှပါသည်။ ဤစာအုပ်မှာဝါရင့်အားကစားကလောင်ရှင်ဆရာကြီးဦးဖေသိန်းက SeanD’arcy ရေးသားပြုစု ထားသောFreestyle Football Tricks ကို မြန်မာဘာသာသို့ ပြန်ဆိုရေးသားလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။