အခြေခံသရုပ်ဆောင်မှုမှ နောက်တစ်ဆင့်သို့ တက်လှမ်းခြင်း

ဤစာအုပ်၌ သရုပ်ဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင် အခက်အခဲနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသူများ၊ ဆန္ဒသာရှိပြီး လက်တွေ့အရာမထင် ဖြစ်နေရသူများ၊ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုနည်းသူများ၊ လေ့လာလိုသူများအတွက် လမ်းညွှန်ပို့ချချက်များပါဝင်သည်။

4,000 Ks

SKU: woo-b122 Category:

ဤစာအုပ်၌ သရုပ်ဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင် အခက်အခဲနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသူများ၊ ဆန္ဒသာရှိပြီး လက်တွေ့အရာမထင် ဖြစ်နေရသူများ၊ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုနည်းသူများ၊ လေ့လာလိုသူများအတွက် လမ်းညွှန်ပို့ချချက်များပါဝင်သည်။