လှသမိန် ၏ ပုဂံခေတ် မြင်ကွင်းကျယ်

မြန်မာတို့၏ ခမ်းနားကြီးကျယ်သည့် သမိုင်းကြောင်းမြစ်ဖျားခံရာ ပုဂံအကြောင်းကို ဆရာလှသမိန်ကပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည်။ ရှေ့ကရေးသားခဲ့သည့် သမိုင်းကျမ်းပေါင်း ၃၀ခန့်ကို တိုက်ဆိုင်ညှိနှိုင်းကာရေးသားထားသဖြင့် အတော်ပင်ပြီးပြည့်စုံသည့် ကျမ်းတစ်ဆူဖြစ်သည်ဟု ဆိုရပေမည်။ ထို့အပြင် ပုဂံခေတ်စာလုံးပေါင်းရေးထုံး ဝတ်စားဆင်ယင်မှု အနုပညာရေးရာ တရားစီရင်ရေး နိုင်ငံခြားရေးသာမက အမည်နာမမှည့်ခေါ်ပုံတို့ကိုပါ စေ့ငသေချာစွာလေ့လာ၍ ပြုစုထားသည့် စာအုပ်ဖြစ်သည်။

3,500 Ks

SKU: woo-b125 Category:

မြန်မာတို့၏ ခမ်းနားကြီးကျယ်သည့် သမိုင်းကြောင်းမြစ်ဖျားခံရာ ပုဂံအကြောင်းကို ဆရာလှသမိန်ကပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည်။ ရှေ့ကရေးသားခဲ့သည့် သမိုင်းကျမ်းပေါင်း ၃၀ခန့်ကို တိုက်ဆိုင်ညှိနှိုင်းကာရေးသားထားသဖြင့် အတော်ပင်ပြီးပြည့်စုံသည့် ကျမ်းတစ်ဆူဖြစ်သည်ဟု ဆိုရပေမည်။ ထို့အပြင် ပုဂံခေတ်စာလုံးပေါင်းရေးထုံး ဝတ်စားဆင်ယင်မှု အနုပညာရေးရာ တရားစီရင်ရေး နိုင်ငံခြားရေးသာမက အမည်နာမမှည့်ခေါ်ပုံတို့ကိုပါ စေ့ငသေချာစွာလေ့လာ၍ ပြုစုထားသည့် စာအုပ်ဖြစ်သည်။