အလောင်းမင်းတရားကြီး ဦးအောင်ဇေယျ

ကုန်းဘောင်မင်းဆက်ကို စတင်ထူထောင်သူ အလောင်းမင်းတရားကြီး ဦးအောင်ဇေယျ၏ ရာဇဝင်ကိုဝတ္ထု ပုံစံဖြင့် ပြန်လည်ရေးသားထားခြင်းဖြစ်သည်။ အလောင်းမင်းတရားကြီးသည် ဟံသာဝတီရောက်မင်းကွပ်မျက်ခံရပြီးမှ မင်းအဖြစ်ကိုခံယူ၍ မြန်မာနိုင်ငံအားပြန်လည်စည်းရုံးစေခဲ့သူဖြစ်သည်။ မြန်မာရာဇဝင်တွင် ‘ငါ့တစ်ပါးမင်း’ ဟုခေါ်သည့်သာမာန်ပြည်သူတစ်ဦး အဖြစ်မှ ဘုရင်ဖြစ်ခဲ့ဖြစ်၍ ၎င်း၏ရာဇဝင်မှာ စိတ်ဝင်စားစရာများဖြင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ ဆရာကြီးစစ်ကိုင်းဦးဘိုးသင်း၏ နောက်ဆုံးလက်ရာများထဲမှ တစ်အုပ်ဖြစ်သည်။

2,000 Ks

SKU: woo-b126 Category:

ကုန်းဘောင်မင်းဆက်ကို စတင်ထူထောင်သူ အလောင်းမင်းတရားကြီး ဦးအောင်ဇေယျ၏ ရာဇဝင်ကိုဝတ္ထု ပုံစံဖြင့် ပြန်လည်ရေးသားထားခြင်းဖြစ်သည်။ အလောင်းမင်းတရားကြီးသည် ဟံသာဝတီရောက်မင်းကွပ်မျက်ခံရပြီးမှ မင်းအဖြစ်ကိုခံယူ၍ မြန်မာနိုင်ငံအားပြန်လည်စည်းရုံးစေခဲ့သူဖြစ်သည်။ မြန်မာရာဇဝင်တွင် ‘ငါ့တစ်ပါးမင်း’ ဟုခေါ်သည့်သာမာန်ပြည်သူတစ်ဦး အဖြစ်မှ ဘုရင်ဖြစ်ခဲ့ဖြစ်၍ ၎င်း၏ရာဇဝင်မှာ စိတ်ဝင်စားစရာများဖြင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ ဆရာကြီးစစ်ကိုင်းဦးဘိုးသင်း၏ နောက်ဆုံးလက်ရာများထဲမှ တစ်အုပ်ဖြစ်သည်။