မောင်သာနိုး ၏ ဝေဖန်ရေးနှင့် ကျွန်တော်

ဆရာမောင်သာနိုး၏ စာပေဝေဖန်ရေးဆိုင်ရာဆောင်းပါး ၂၇ပုဒ်ကို စုစည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ‘ပျူစကားရဲ့ ဝါကျဖွဲ့ထုံး’ တွင် ပျူဘာသာစကားနှင့် မြန်မာဘာသာစကား ဆက်စပ်မှု ၊ ကွဲပြားမှုတို့ကို ဖော်ပြထားပြီး ‘သမိုင်းဝတ္ထုရေးဆရာရဲ့သြဇာ’တွင် သမိုင်းဝတ္ထုရေးသူများ သတိပြုသင့်သည့် အချက်များကို ထောက်ပြ ထားကာ စာဖတ်သူများကိုလည်း သမိုင်းမှတ်တမ်းအဖြစ် မှတ်ယူခြင်းမပြုရန် တိုက်တွန်းထားသည်။

2,500 Ks

SKU: woo-b129 Category:

ဆရာမောင်သာနိုး၏ စာပေဝေဖန်ရေးဆိုင်ရာဆောင်းပါး ၂၇ပုဒ်ကို စုစည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ‘ပျူစကားရဲ့ ဝါကျဖွဲ့ထုံး’ တွင် ပျူဘာသာစကားနှင့် မြန်မာဘာသာစကား ဆက်စပ်မှု ၊ ကွဲပြားမှုတို့ကို ဖော်ပြထားပြီး ‘သမိုင်းဝတ္ထုရေးဆရာရဲ့သြဇာ’တွင် သမိုင်းဝတ္ထုရေးသူများ သတိပြုသင့်သည့် အချက်များကို ထောက်ပြ ထားကာ စာဖတ်သူများကိုလည်း သမိုင်းမှတ်တမ်းအဖြစ် မှတ်ယူခြင်းမပြုရန် တိုက်တွန်းထားသည်။