မောင်ထင် ၏ စာကောင်းပေကောင်း

ဆရာကြီးမောင်ထင် ၁၉၄၉ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၉ ခုနှစ်အထိ နှစ်ပေါင်း ၅၀ အတွင်း ရေးသားခဲ့သည့် စာပေရေးရာဆောင်းပါး ၁၆ ပုဒ်ကိုသာ စုစည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ‘သဒ္ဒတ်မတာ ဆတ်မတာ’ ‘များနှင့်တို့’ ‘၏’ ‘ပါ ပေ ချေလေ၏’ ‘ဝေါဟာရတို့၏သင်္ခါရ’ နှင့် ‘စာကောင်းပေကောင်း’တို့တွင် မြန်မာစာ သဒ္ဒါ၊ သတ်ပုံတို့ကိုနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းပြဆိုထားပြီး စာပေရေးရာ လေ့လာလိုသူ ဝါသနာရှင်များအတွက် ‘သခင်ဘသောင်းနှင့် အမေလေး’ ‘သခင်ဘသောင်းနှင့် အု’ ‘အမျိုးသားစာဆို စလေဦးပုည’ ‘ဘာသာပြန်စာပေ’ ‘စကားပြေအရေးအသား ရှေ့ဆောင်လမ်းပြများ’ ‘ဝါသနာအိုးများအတွက်’ နှင့် ‘စာပေကုန်ပစ္စည်း’ ဆောင်းပါးများ ပါဝင်သည်။

1,500 Ks

SKU: woo-b131 Category:

ဆရာကြီးမောင်ထင် ၁၉၄၉ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၉ ခုနှစ်အထိ နှစ်ပေါင်း ၅၀ အတွင်း ရေးသားခဲ့သည့် စာပေရေးရာဆောင်းပါး ၁၆ ပုဒ်ကိုသာ စုစည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ‘သဒ္ဒတ်မတာ ဆတ်မတာ’ ‘များနှင့်တို့’ ‘၏’ ‘ပါ ပေ ချေလေ၏’ ‘ဝေါဟာရတို့၏သင်္ခါရ’ နှင့် ‘စာကောင်းပေကောင်း’တို့တွင် မြန်မာစာ သဒ္ဒါ၊ သတ်ပုံတို့ကိုနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းပြဆိုထားပြီး စာပေရေးရာ လေ့လာလိုသူ ဝါသနာရှင်များအတွက် ‘သခင်ဘသောင်းနှင့် အမေလေး’ ‘သခင်ဘသောင်းနှင့် အု’ ‘အမျိုးသားစာဆို စလေဦးပုည’ ‘ဘာသာပြန်စာပေ’ ‘စကားပြေအရေးအသား ရှေ့ဆောင်လမ်းပြများ’ ‘ဝါသနာအိုးများအတွက်’ နှင့် ‘စာပေကုန်ပစ္စည်း’ ဆောင်းပါးများ ပါဝင်သည်။