ဝေါဟာရလီနတ္တဒီပနီ

မြန်မာစကား၊ မြန်မာဝေါဟာရတို့၏ အဓိပ္ပာယ်များကို ကျမ်းဂန်များနှင့် တိုက်ဆိုင်ညှိနှိုင်းဖွင့်ဆိုထားသဖြင့် ယနေ့
တိုင် ကိုးအကားပြုရမည့် စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်ပါသည်။မြန်မာလူမျိုးတိုင်း မြန်မာစကား ပြောတတ်နိုင်သတည်း။ ဝေါဟာရတို့၏တိမ်မြှုပ်ကွယ်ဝှက်သော အနက်အဓိပ္ပာယ် တို့ကို ဖွင့်ဆိုသောကျမ်းများကို လေ့လာရန်လိုအပ်လှပါသည်။

5,000 Ks

SKU: woo-b135 Category:

မြန်မာစကား၊ မြန်မာဝေါဟာရတို့၏ အဓိပ္ပာယ်များကို ကျမ်းဂန်များနှင့် တိုက်ဆိုင်ညှိနှိုင်းဖွင့်ဆိုထားသဖြင့် ယနေ့
တိုင် ကိုးအကားပြုရမည့် စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်ပါသည်။မြန်မာလူမျိုးတိုင်း မြန်မာစကား ပြောတတ်နိုင်သတည်း။ ဝေါဟာရတို့၏တိမ်မြှုပ်ကွယ်ဝှက်သော အနက်အဓိပ္ပာယ် တို့ကို ဖွင့်ဆိုသောကျမ်းများကို လေ့လာရန်လိုအပ်လှပါသည်။