မြန်မာ့ဆိုရိုး ကောက်နုတ်ချက် အဘိဓာန်

ရှေးဟောင်း ပျို့၊ လင်္ကာ၊ နီတိ၊ ဆုံးမစာ၊ သံပေါက်၊ သီချင်းကြီး၊ သီချင်းခံများ စသည့် မြန်မာစာ အညွန့်အဖူးများမှ အတွေးအခေါ် အယူအဆများ၊ အဖွဲ့အနွဲ့နှင့်၊ အသုံးအနှုန်းများ၊ ဆုံးမစကားများ စသည့် အဆီအနှစ်များကို ထုတ်နုတ်၍ ၎င်းတို့၏ ဖွဲ့နွဲ့ပုံ၊ တင်စားပုံ၊ သုံးသပ်ရှုမြင်ပုံ၊ ကောက်ချက်ချပုံများကို အက္ခရာစဉ်အလိုက် အကြောင်းအရာအလိုက် ပြုစုထားပါသည်။

1,800 Ks

SKU: woo-b138 Category:

ရှေးဟောင်း ပျို့၊ လင်္ကာ၊ နီတိ၊ ဆုံးမစာ၊ သံပေါက်၊ သီချင်းကြီး၊ သီချင်းခံများ စသည့် မြန်မာစာ အညွန့်အဖူးများမှ အတွေးအခေါ် အယူအဆများ၊ အဖွဲ့အနွဲ့နှင့်၊ အသုံးအနှုန်းများ၊ ဆုံးမစကားများ စသည့် အဆီအနှစ်များကို ထုတ်နုတ်၍ ၎င်းတို့၏ ဖွဲ့နွဲ့ပုံ၊ တင်စားပုံ၊ သုံးသပ်ရှုမြင်ပုံ၊ ကောက်ချက်ချပုံများကို အက္ခရာစဉ်အလိုက် အကြောင်းအရာအလိုက် ပြုစုထားပါသည်။