သက်ဆွေ (တပ်မတော်ရေ) ၏ ရေအဆုံး ကုန်းတစ်ဝက်

အငြိမ်းစား ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး သက်ဆွေ ရေးသားသော မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထဝီ နိုင်ငံရေးတန်ဖိုးမြင့်မားလာမှု ။ပင်လယ်ပြင်နှင့် ကမ်းရိုးတန်း ပိုင်ဆိုင်မှုကြီးမားသလောက် ရေကြောင်းအရေးပါမှု အားနည်းခြင်းကိုလျှော့ချကာ ကမ္ဘာ့ပင်လယ်ရေကြောင်းနိုင်ငံအဖြစ် တည်ထောင်နိုင်ရေးကိုရှေးရှု၍ ရေးသားထားသော ပထဝီနိုင်ငံရေးစာအုပ်ဖြစ်သည်။

6,500 Ks

SKU: woo-b141 Category:

အငြိမ်းစား ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး သက်ဆွေ ရေးသားသော မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထဝီ နိုင်ငံရေးတန်ဖိုးမြင့်မားလာမှု ။ပင်လယ်ပြင်နှင့် ကမ်းရိုးတန်း ပိုင်ဆိုင်မှုကြီးမားသလောက် ရေကြောင်းအရေးပါမှု အားနည်းခြင်းကိုလျှော့ချကာ ကမ္ဘာ့ပင်လယ်ရေကြောင်းနိုင်ငံအဖြစ် တည်ထောင်နိုင်ရေးကိုရှေးရှု၍ ရေးသားထားသော ပထဝီနိုင်ငံရေးစာအုပ်ဖြစ်သည်။