အတိတ်သည် အနာဂတ်နှင့် အလဲအလှယ်ပြု၍ရသောအရာမဟုတ်ပါ

၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း ထုတ်ဝေသော မြန်မာသတင်းစာ၊ ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်းများတွင် ဆရာနေဇင်လတ် ရေးသားခဲ့သော ဆောင်းပါးများ(၄၅)ပုဒ်ကို အတွေးအမြင်ကဏ္ဍ၊ စီမံခန့်ခွဲရေးကဏ္ဍ၊ နိုင်ငံရေးနှင့် ဘောဂ၊ အထွေထွေကဏ္ဍ၊ အမေးအဖြေကဏ္ဍဟူ၍ ကဏ္ဍများခွဲကာ စုစည်းထုတ်ဝေလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

3,200 Ks

SKU: woo-b144 Category:

၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း ထုတ်ဝေသော မြန်မာသတင်းစာ၊ ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်းများတွင် ဆရာနေဇင်လတ် ရေးသားခဲ့သော ဆောင်းပါးများ(၄၅)ပုဒ်ကို အတွေးအမြင်ကဏ္ဍ၊ စီမံခန့်ခွဲရေးကဏ္ဍ၊ နိုင်ငံရေးနှင့် ဘောဂ၊ အထွေထွေကဏ္ဍ၊ အမေးအဖြေကဏ္ဍဟူ၍ ကဏ္ဍများခွဲကာ စုစည်းထုတ်ဝေလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။