ဗေဒင်ဟောတေးထပ်အဖြေကျမ်း

ဤစာအုပ်၌ စာလေဦးပုည၏ ဗေဒင်တေးထပ်များမှနက်နဲသော အကောက်အယူ အဓိပ္ပာယ်များကို ဆရာကြီးဦးသက္ကက ဗေဒင်ကျမ်းအစောင်စောင်နှင့် ညှိနှိုင်းတည်းဖြတ်၍ အကျယ်တဝင့် ဖွင့်ဆို ရှင်းလင်းထားပါသည်။

1,500 Ks

SKU: woo-b145 Category:

ဤစာအုပ်၌ စာလေဦးပုည၏ ဗေဒင်တေးထပ်များမှနက်နဲသော အကောက်အယူ အဓိပ္ပာယ်များကို ဆရာကြီးဦးသက္ကက ဗေဒင်ကျမ်းအစောင်စောင်နှင့် ညှိနှိုင်းတည်းဖြတ်၍ အကျယ်တဝင့် ဖွင့်ဆို ရှင်းလင်းထားပါသည်။