ထူးချွန်ခြင်းဆိုသည်မှာ မတော်တဆဖြစ်လာခြင်း အလျဉ်းမဟုတ်

ကျောင်းသားလူငယ်များလေ့လာနိုင်ရန် အတွက် နိုင်ငံတကာအဆိုအမိန့်များကို အင်္ဂလိပ် မြန်မာ နှစ်ဘာသာတွဲ၍ ဖော်ပြထားသည်။ ထို့အပြင် အဆိုအမိန့်ရှင်တို့၏ ကိုယ်ရေးအကျဉ်းများကိုလည်း ပူးတွဲ ဖော်ပြထားသည်။

1,500 Ks

SKU: woo-b151 Category:

ကျောင်းသားလူငယ်များလေ့လာနိုင်ရန် အတွက် နိုင်ငံတကာအဆိုအမိန့်များကို အင်္ဂလိပ် မြန်မာ နှစ်ဘာသာတွဲ၍ ဖော်ပြထားသည်။ ထို့အပြင် အဆိုအမိန့်ရှင်တို့၏ ကိုယ်ရေးအကျဉ်းများကိုလည်း ပူးတွဲ ဖော်ပြထားသည်။