ဆန်သောရေ မြတ်သောစိတ်

ဆရာနေဇင်လတ်၏ ရသဆန်သောဆောင်းပါးများ ဖြစ်ပါသည်။ အက်ဆေးဟုဆိုကလည်း ဆိုနိုင်ပါသည်။ အရသာလည်းရှိ၊ အတွေးအမြင် နယ်ပယ်ကိုလည်း ဖြန့်ကျက်၍ထုတ်ဝေနိုင်သော စာစုများဖြစ်ပါသည်။ စာရေးသူက ၎င်းင်း၏ အနှစ် ၆၀ ဘဝသက်တမ်းတစ်လျှောက် မှတ်ထင် ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်များကို အကဲဖြတ်ချက်များဖြင့် ထိတို့ တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။

5,000 Ks

ဆရာနေဇင်လတ်၏ ရသဆန်သောဆောင်းပါးများ ဖြစ်ပါသည်။ အက်ဆေးဟုဆိုကလည်း ဆိုနိုင်ပါသည်။ အရသာလည်းရှိ၊ အတွေးအမြင် နယ်ပယ်ကိုလည်း ဖြန့်ကျက်၍ထုတ်ဝေနိုင်သော စာစုများဖြစ်ပါသည်။ စာရေးသူက ၎င်းင်း၏ အနှစ် ၆၀ ဘဝသက်တမ်းတစ်လျှောက် မှတ်ထင် ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်များကို အကဲဖြတ်ချက်များဖြင့် ထိတို့ တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။