မြန်မာ့အစဉ်အလာ ကုန်ရောင်းကုန်ဝယ် နည်းနာမျာ

စစ်ကြိုခေတ်ကနာမည်ကြီးခဲ့သည့် ဂျာနယ်ကျော်ဦးချစ်မောင် ဦးစီးထုတ်ဝေသည့် ဂျာနယ်ကျော်စာစောင်တွင်ဖော်ပြပါရှိခဲ့သည့် စီးပွားရေးလမ်းပြဆောင်းပါးများကို စုစည်းထုတ်ဝေလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ဤစာအုပ်ပါ ရောင်းရေးဝယ်တာနည်းနာများသည် ယနေ့ချိန်ထိခေတ်မီနေဆဲဖြစ်၍ မိမိတို့၏ ရောင်းရေးဝယ်တာများကိုပိုမိုအောင်မြင်စေရန် လမ်းပြပေးနိုင်မည့်စာအုပ်ဖြသ်သည်။

900 Ks

စစ်ကြိုခေတ်ကနာမည်ကြီးခဲ့သည့် ဂျာနယ်ကျော်ဦးချစ်မောင် ဦးစီးထုတ်ဝေသည့် ဂျာနယ်ကျော်စာစောင်တွင်ဖော်ပြပါရှိခဲ့သည့် စီးပွားရေးလမ်းပြဆောင်းပါးများကို စုစည်းထုတ်ဝေလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ဤစာအုပ်ပါ ရောင်းရေးဝယ်တာနည်းနာများသည် ယနေ့ချိန်ထိခေတ်မီနေဆဲဖြစ်၍ မိမိတို့၏ ရောင်းရေးဝယ်တာများကိုပိုမိုအောင်မြင်စေရန် လမ်းပြပေးနိုင်မည့်စာအုပ်ဖြသ်သည်။