လောကမျက်ရစ်

1,800 Ks

မသူတော်တို့လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာရရှိလာသည့်အခါ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်သည့် နိုင်ငံပျက်စီးရာအကြောင်းတရားများကို အခြေခံကာ ရေးဖွဲ့ထားသည့် ဝတ္တုဖြစ်သည်။ရာဇဝင်နောက်ခံဝတ္ထုများ ရေးဖွဲ့ရာတွင်ထင်ရှားသည့် စစ်ကိုင်းဦးဘိုးသင်း၏ လက်ရာဖြစ်သည်။

စာမျက်နှာ

၁၉၇ မျက်နှာ

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

၂၀၁၆ ခု၊ ဒီဇင်ဘာလ ပြန်လည်ရိုက်နှိပ်ခြင်း