ဝတ္ထုတိုပေါင်းချုပ် – ၂

3,300 Ks

ဆရာဗန်းမော်တင်အောင်ဧ။် စာစုစာရင်းများနှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးကာ ဝတ္ထုတိုများကို ရနိုင်သမျှ စုစည်းပြီး အမှတ်စဉ်ဖြင့် ထုတ်ဝေနိုင်ရန်စီစဉ်ထားရာ အမှတ် ၂ ကိုဆက်လက်ထုတ်ဝေလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဝတ္ထုတို စုစုပေါင်း ၁၄ ပုဒ်ပါဝင်သည်။ ဆရာ၏ စာပေလက်ရာများအတိုင်း ဘဝသရုပ်နှင့် လူမှုစီးပွားမြင်ကွင်းများ ထင်ဟပ်ပါရှိပါသည်။

စာမျက်နှာ

၃၁၀ မျက်နှာ

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

၂၀၁၇ ခု၊ ဇန်နဝါရီလ ပြန်လည်ရိုက်နှိပ်ခြင်း